اخذ دیپلم افتخار و نشان عالی درجه یک لیاقت و ارزش آفرینی ملی

انتخاب بعنوان صنعتگر نمونه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1395

انتخاب بعنوان شرکت صنعتی برتر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1396

انتخاب بعنوان پیشکسوت صنعتی کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1397

انتخاب بعنوان واحد صنعتی نمونه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1398

انتخاب بعنوان صادر کننده نمونه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1399

دریافت تندیس کالای برتر ساخت ایران از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

تقدیرنامه از سازمان ملی استاندارد

فهرست