4

شرکت ایزوفام بعنوان واحد صنعتی برتر تقدیر بعمل آمد و لوح و تندیس ویژه این همایش به جناب آقای مهندس یاوری مدیرعامل شرکت ایزوفام اعطا شد.

در مراسم روز بزرگداشت صنعت و معدن که با حضور مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقامات ارشد استان تهران در محل جایگاه بزرگ نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد از شرکت ایزوفام بعنوان واحد صنعتی برتر تقدیر بعمل آمد و لوح و تندیس ویژه این همایش به جناب آقای مهندس یاوری مدیرعامل شرکت ایزوفام اعطا شد.

تاریخ: 99/5/27

 

pic01
pic01
pic01